Utsikt mot Nedre Svartkulp

Nedre Svartkulp er ett av småvannene i lia mellom Fagervann og Skjærsjøen/Skjærsjøelva. Et område der ikke mange går, og de som gjør det, følger helst merkede stier og/eller skiløyper. Men utenfor disse er det mye fin natur å oppleve, gjerne med et orienteringskart eller turkart i målestokk M 1:20 000 eller større som veileder. Til Nedre Svartkulp fører en skogsbilvei, men vannet er omtrent usynlig fra denne grunnet tett kratt langs vestbredden. I lia litt ovenfor er det åpen skog og utsikt både til vannet og, i dette tilfellet, Grefsenkollen og bebyggelsen vest for denne.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Aug 2013

Info til hyttefolket

Av Eivind Molde

Ved hyttene på Sagvollen er det satt opp kart, informasjon og skilt som helt sikkert kommer til god nytte for mange. Sagvollen er både et stort hytteområde og et populært turmål. Det er Øståsen skiløyper som preparerer løypene her i traktene.

12 Sep 2013

Roenseter: restene etter Velofjøset

Av Odd Tore Saugerud

Velogårdene setret på Roenseter helt til begynnelsen på 1960-årene, og her lå fjøset deres. I 1994 sto fremdeles fjøset delvis, men deler av taket og et par av veggene var i ferd med å falle ned. Og deretter gikk forfallet raskt. Jeg synes at dyp skygge på restene mot varm kveldssol på bakgrunnen øker inntrykket av forfall, og ventet derfor til tilbaketuren med dette bildet.

12 Sep 2013

Holoaseter: også her setter forfallet inn

Av Odd Tore Saugerud

Denne hytta står rett utenfor det sydøstre hjørnet av det inngjerdete området på Holoaseter. Her har det blitt gjort en innsats med å legge nytt tak, men snøen har brutt noe av det ned. Hele hytta begynner å bli vindskeiv og skakk, med råte i bærebjelkene. Kanskje ser vi her enda en begynnelse på slutten?