Øvre Svartkulp

Som navnet sier, ligger Øvre Svartkulp ovenfor Nedre Svartkulp, men i samme bekkedrag. Navnet Svartkulp kommer av at begge vannene er smale og omgitt av stup, slik at de ligger i skygge mye av dagen. Kjentmannspost i det gamle opplegget 1980.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2013

Utsikt mot Nedre Svartkulp

Av Odd Tore Saugerud

Nedre Svartkulp er ett av småvannene i lia mellom Fagervann og Skjærsjøen/Skjærsjøelva. Et område der ikke mange går, og de som gjør det, følger helst merkede stier og/eller skiløyper. Men utenfor disse er det mye fin natur å oppleve, gjerne med et orienteringskart eller turkart i målestokk M 1:20 000 eller større som veileder. Til Nedre Svartkulp fører en skogsbilvei, men vannet er omtrent usynlig fra denne grunnet tett kratt langs vestbredden. I lia litt ovenfor er det åpen skog og utsikt både til vannet og, i dette tilfellet, Grefsenkollen og bebyggelsen vest for denne.

04 Aug 2013

Info til hyttefolket

Av Eivind Molde

Ved hyttene på Sagvollen er det satt opp kart, informasjon og skilt som helt sikkert kommer til god nytte for mange. Sagvollen er både et stort hytteområde og et populært turmål. Det er Øståsen skiløyper som preparerer løypene her i traktene.

12 Sep 2013

Roenseter: restene etter Velofjøset

Av Odd Tore Saugerud

Velogårdene setret på Roenseter helt til begynnelsen på 1960-årene, og her lå fjøset deres. I 1994 sto fremdeles fjøset delvis, men deler av taket og et par av veggene var i ferd med å falle ned. Og deretter gikk forfallet raskt. Jeg synes at dyp skygge på restene mot varm kveldssol på bakgrunnen øker inntrykket av forfall, og ventet derfor til tilbaketuren med dette bildet.