Ei myr med svart kryss

På orienteringskartet fra 1999 er denne myra nord for Øvre Svartkulp merket med et svart kryss, dvs. spesiell detalj. Men hva er nå dette, tynne stammer plassert parvis i rekker? Jeg har ikke funnet noen offisiell forklaring, men det kan se ut som om det har vært til hesjing av høy, og at denne myra har vært ei slåttmyr, kanskje for Kamphaug?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2013

Grisputten – snart et gørrhøl

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringskartet fra 1999 er Grisputten fortsatt tegnet som et lite myrvann. Som bildet viser, er den nå redusert til små myrputter omgitt av flytetorver. Av og til går gjengroingen raskt.

13 Sep 2013

Øvre Svartkulp

Av Odd Tore Saugerud

Som navnet sier, ligger Øvre Svartkulp ovenfor Nedre Svartkulp, men i samme bekkedrag. Navnet Svartkulp kommer av at begge vannene er smale og omgitt av stup, slik at de ligger i skygge mye av dagen. Kjentmannspost i det gamle opplegget 1980.

13 Sep 2013

Utsikt mot Nedre Svartkulp

Av Odd Tore Saugerud

Nedre Svartkulp er ett av småvannene i lia mellom Fagervann og Skjærsjøen/Skjærsjøelva. Et område der ikke mange går, og de som gjør det, følger helst merkede stier og/eller skiløyper. Men utenfor disse er det mye fin natur å oppleve, gjerne med et orienteringskart eller turkart i målestokk M 1:20 000 eller større som veileder. Til Nedre Svartkulp fører en skogsbilvei, men vannet er omtrent usynlig fra denne grunnet tett kratt langs vestbredden. I lia litt ovenfor er det åpen skog og utsikt både til vannet og, i dette tilfellet, Grefsenkollen og bebyggelsen vest for denne.