Båhushøgda 451 moh.

Syd for Fagervann ligger Båhusmyr, og vest for denne en snau rygg som på eldre kart og nye turkart i stor målestokk kalles Båhushøgda. Her er varde og fin utsikt mot Oslogryta, og en umerket, men tydelig sti som etter hvert krysser scooterløypa Hammeren - Fagervann. Høyden 463 moh. sydøst for Fagervann heter Lyberga.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Sep 2013

Fagervann: en av de to hyttene som overlevde

Av Odd Tore Saugerud

I sydenden av Fagervann står det fortsatt to hytter som overlevde rivingsbølgen i forbindelse med Maridalsvannet som drikkevann. Dette er den sydligste, med fin mur og grønn voll mot vannet. Den ser ut til å ha vært under oppussing, men det virker som om prosessen har stoppet opp.

13 Sep 2013

Fagervann i kveldssol

Av Odd Tore Saugerud

Fagervann bærer navnet sitt med rette. Her sett fra sydenden i kveldssol. Ikke rart at det har vært kjentmannsposter her både i det gamle og det nye opplegget, men da i nordenden, sist 1994-96.

13 Sep 2013

Fagervann: en ruin langs østbredden

Av Odd Tore Saugerud

Fagervann er en av kildene til Maridalsvannet. Etter at det ble bestemt at det skulle være Oslos drikkevannskilde, gikk man hardt til verks mot bebyggelsen i nedslagsfeltet. Her langs østbredden ble minst to hytter som lå tett inntil vannet revet.