Krigskonteinere ved Bukkemyra

I kanten vest på Bukkemyra ligger ennå konteinere som ble sluppet under krigen. En finner konteinerne hvis en går omtrent rett vest fra minneplata som er satt opp ved Osttjennsvegen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

24 Sep 2013

Minneplate flyslipp Bukkemyra

Av Thore Knudsen |

Denne plata er satt opp til minne om Milorg, som mottok flyslipp her under andre verdenskrig. Plata er festet på en liten bergvegg like ved Osttjennsvegen (på høyre side når en kommer sørfra). Slippene ble mottatt på Bukkemyra på andre sida av vegen. Enda ligger det konteinere fra disse slippene på vestsida av myra.

24 Sep 2013

Osttjennet

Av Thore Knudsen

Etter å ha slitt seg opp bakkene til Osttjennet, kan det være godt med en hvil. Her på bergnabben rett ned for Mathiesens skogshusvære er det både vakkert og praktisk å raste.

24 Sep 2013

Kjerkevadet

Av Thore Knudsen

Skrukkelia regnes som den mest kjente finnegrenda vest for Finnskogen. Da finnene slo seg ned her på 16- og 1700-tallet, hørte Skrukkelia til Hadeland. Nærmeste kirke var Søsterkirkene på Granavollen. Vegen finnene fulgte over dit, er merket fra fylkesveg 180 og over til Tommelsjøen på Hadelandsåsen. Her, 300 meter fra Skabland og der Skandøla ligger nærmest fylkesvegen, gikk de over elva. Stedet kalles Sylta. Trolig kommer det av det finske "silta", bru eller vadested på norsk. Hvis vannføringa i Skandøla gjør det vanskelig å komme over elva her, går det an å gå skogsbilvegen som går sørover fra Skabland og ta til høyre rett etter en kommer over Skandøla. Ganske raskt krysser da skogsbilvegen og denne gamle ferdselsåra hverandre.