Bispelue - en ikke helt vanlig sopp

Vi snublet over to slike morkler langs skiløypa Høymyr-Finneflakseter i dag. Vanligvis vanskelig å få øye på, men her var de midt i løypa på råtnende stokker. Bispelue var i gamle soppbøker kjent som en god matsopp, men er nå betraktet som mistenkelig og giftig, selv etter forvelling.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Sep 2013

Vangentjenn

Av Thore Knudsen

På toppen der det begynner å gå nedover mot Tisjøvegen (hvis en kommer fra Almelihaugen), eventuelt på toppen 450 meter fra der Almelivegen startet (hvis en kommer fra Steinsjøen), går det av en litt utydelig traktorveg sørover. Følger en den 170 meter, går det av en tydelig merket sti til høyre. Følger en denne stien, har en snart en – i hvert fall i lokal målestokk – spektakulær utsikt ned mot Vangentjenn. Ned mot og over tjennet ser en utstyr som Haraldvangen bruker til klatring og rapellering (vises ikke på bildet).

29 Sep 2013

Vegkryss ved Brågåtjenna

Av Thore Knudsen |

Her ved Brågåtjenna fortsetter rute 738 til venstre, mens den gamle vegen mellom Hurdal og Feiring går rett fram. Vil en besøke Brurbakken, Trøllkjerka eller Melbyhøgda, kan en sette igjen sykkelen her og fortsette oppover bakken til fots. En dugnadsgjeng fra Feiring har merket og gått opp stier, slik at det er lett å finne fram.

29 Sep 2013

Den gamle Feiringsvegen ved Holtjennet

Av Thore Knudsen

Her i nordenden av Holtjennet tar sykkelrute 738 og den gamle vegforbindelsen mellom Hurdal og Feiring av fra Tisjøvegen. Melbyhøgda som det står på vegviseren, er høyeste punktet på denne vegen.