Tørrskodd til Storholmen

På kartet er Storholmen i Øyungen tegnet som en øy, og slik har vi da også opplevet den ved tidligere besøk. Men nå er vannet tappet ned med om lag to meter, og flytetorva, som har dannet seg mellom bredden og holmen, har stabilisert seg noe slik at stranglene som er lagt ut ikke synker faretruende raskt og dypt under vekten av et menneske. Skyggene er allerede lange!

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Okt 2013

Lerketrærne på Liggeren

Av Odd Tore Saugerud

Jordveien på Liggeren ble beplantet i 1963. Det ser ut som om det da ble innført ikke-opprinnelige tresorter, som edelgran og lerk. Lerketrærne har vokst seg store og kraftige, og preger inntrykket av gården nå når de står i høstfarger.

18 Okt 2013

Skarselva: skåvegg ovenfor Nordbråtebrua

Av Odd Tore Saugerud

Rett ovenfor Nordbråtebrua står denne elegant svungne skåveggen. Et flott byggverk, som har motstått tidens tann uten skader. I elva ved siden av er det også flere skåttbruer. Et bilde fra fløtingen i juni 1914 viser at en så kraftig skåvegg nok kunne være på sin plass. Høyre side av elveløpet den gang er bevokst med granskog i dag.

18 Okt 2013

Skarselva: skåttbru nedenfor Nordbråtebrua

Av Odd Tore Saugerud

Rett nedenfor Nordbråtebrua står fortsatt denne skåttbrua på peler. Bildet fra år 1900 viser en skåttbru med samme konstruksjon, men den kan ha blitt fornyet senere. Fløtingen i Skarselva opphørte i 1963.