Liggeren sett fra Storholmen

Fra Storholmen ser man rett mot Liggeren, og kan fornemme hvilken flott utsikt over Øyungen og dens omgivelser det må ha vært derfra før jordveien ble tilplantet. Også i dag er nok utsikten fra våningshuset verdt å ta med seg.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Okt 2013

Lange strender i Øyungen

Av Odd Tore Saugerud

Fra Storholmen mot nord ser man tydelig at vannstanden i Øyungen er lav. Omtrent midt i bildet skimtes Liggeren, og foran denne innløpet til Kalven. I bukta til høyre ligger det fortsatt et tynt islag. I nordhellingene i høyden var det rim og tendens til glatte stier.

18 Okt 2013

Tørrskodd til Storholmen

Av Odd Tore Saugerud

På kartet er Storholmen i Øyungen tegnet som en øy, og slik har vi da også opplevet den ved tidligere besøk. Men nå er vannet tappet ned med om lag to meter, og flytetorva, som har dannet seg mellom bredden og holmen, har stabilisert seg noe slik at stranglene som er lagt ut ikke synker faretruende raskt og dypt under vekten av et menneske. Skyggene er allerede lange!

18 Okt 2013

Lerketrærne på Liggeren

Av Odd Tore Saugerud

Jordveien på Liggeren ble beplantet i 1963. Det ser ut som om det da ble innført ikke-opprinnelige tresorter, som edelgran og lerk. Lerketrærne har vokst seg store og kraftige, og preger inntrykket av gården nå når de står i høstfarger.