Spor etter den gamle steinkistedemningen i Øyungen?

Stokkender i motlys kan være et fristende motiv, men her var det heller et nokså rettlinjet mønster av steiner og grunner som fanget interessen. Om demningene i Øyungen står det at dagens demning erstattet en steinkistedemning som lå lenger vest, og som fortsatt kan anes ved lavvann. Vanskelige lysforhold gjorde det dessverre umulig å undersøke dette nærmere denne gangen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Okt 2013

Øyungsdammen under utbedring

Av Odd Tore Saugerud

Når man nærmer seg demningen sydøst i Øyungen, er det ikke vanskelig å se hvorfor vannstanden er så lav. Demningen forsterkes med en oppstrøms betongplate, og det bygges et 22 meter langt overløp på vestre side av fløtningsløpet. I tillegg er luka i fløtningsløpet fornyet. Demningen blir nok sikrere av dette, men det vil nok skjemme utseendet noen år.

18 Okt 2013

Liggeren sett fra Storholmen

Av Odd Tore Saugerud

Fra Storholmen ser man rett mot Liggeren, og kan fornemme hvilken flott utsikt over Øyungen og dens omgivelser det må ha vært derfra før jordveien ble tilplantet. Også i dag er nok utsikten fra våningshuset verdt å ta med seg.

18 Okt 2013

Lange strender i Øyungen

Av Odd Tore Saugerud

Fra Storholmen mot nord ser man tydelig at vannstanden i Øyungen er lav. Omtrent midt i bildet skimtes Liggeren, og foran denne innløpet til Kalven. I bukta til høyre ligger det fortsatt et tynt islag. I nordhellingene i høyden var det rim og tendens til glatte stier.