Fortsatt fine forhold

Ennå er det overraskende bra mange steder, som her på veien langs Ølja, der sommerstien tar opp til venstre mot Svarttjernshøgda (717 moh.).

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

18 Apr 2014

Spor av vinter over Ølja

Av Nina Didriksen

Skisporet over Ølja synes godt i påskesolen, men i dag fristet det mest å gå den landfaste løypa. Skjønt, ferske spor inn på bredden lenger sør tydet på at noen nylig har gått over isen. En del vind, men et fantastisk påskevær lokket mange ut på ski i denne delen av Marka langfredag.

18 Apr 2014

Velkommen til Bristol

Av Nina Didriksen

Ved Øljas vestbredd ligger en åpen allmenningshytte som alle kan bruke. Hytta sto opprinnelig et annet sted i Marka og skal ha fått navnet på grunn av sin heller lite luksuriøse standard.

16 Apr 2014

Våris på Aklangen

Av Fredrik Gade |

Solrike dager og mildvær tærer hardt på isen på vannene om dagen, og da særlig langs land og der vann strømmer inn og ut. Her på Aklangen hadde isfiskere målt istykkelsen ute på vannet til ca. 30 cm, men overvannsisen kan være så råtten at man plumper igjennom denne, og langs land er det stedvis helt åpent. Heldigvis hadde noen laget en provisorisk bro av småtrær som hjalp en ensom skiløper i land i nærheten av stedet der løypa tar av fra vannet - opp mot Finnstad.