Kan Hvitsten friste? 

Fra utfartsparkeringen ved Røys i Follomarka er det en halv mil til Ramme gård i Hvitsten. I bakgrunnen sees sagen til Røis gård, der det skjæres materialer av tømmer fra egen skog og for andre som ønsker byggematerialer av egne tømmerstokker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

21 Jun 2014

Stier og skiløyper sørover i Follomarka

Av Nina Didriksen

Det går både skiløyper og tur- og sykkelveier sørover fra utfartsparkeringen på Røys i Follomarka.

21 Jun 2014

Utfartsparkeringen på Røys

Av Nina Didriksen

Denne p-plassen rommer mange biler, og er utgangspunkt for turer både sommer og vinter her i Follomarka. Gården Røis ligger på en markert morenerygg formet av siste istid for ca. 10 000 år siden. Navnet Røis kommer av det gammelnorske ordet Røysi, som ganske enkelt betyr steindynge. På jordene dyrkes i dag vesentlig korn.

21 Jun 2014

Ved Røys eller Røis utfartsparkering

Av Nina Didriksen

I marka mellom Drøbak og Hvitsten ligger Røys, eller Røis, utfartsparkering. Her er infoskilt, og i bakgrunnen sees gårdssagen til gården Røis. Der skjæres materialer av tømmer fra egen skog og for andre som ønsker byggematerialer av egne tømmerstokker. Navnet Røis er avledet av det gammelnorske ordet Røysi som ganske enkelt betyr steindynge.