Floraprakt i veien

Denne flotte blomsteroppsatsen møtte dem som hadde lagt ferden til krysset mellom Fetveien og Alexander Kiellands gate, rett ved Åråsen. Her går sykkelrutene fra Lillestrøm til Fetsund og Leirsund.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Aug 2014

Mot øst ved Finnstadteiet

Av Eivind Molde

Flott himmel, åpent landskap og god utsikt østover gjennom Nes kommune - fra Finnstadteiet, der Vestsidavegen og Røavegen møtes. Åsene i bakgrunnen ligger et godt stykke øst for (dvs. på den andre siden av) Vorma.

23 Aug 2014

Ved Kråkfoss

Av Eivind Molde |

Restene av damanlegget er fortsatt synlig her ved Kråkfoss. Vannkraften i fossen er i mange hundre år blitt utnyttet til sagbruk, møller og kraftverk. Første gang kornmøllene i Kråkfoss omtales i skriftlige kilder var i 1394, og kvernbruket var lenge det største i Ullensaker, ifølge Akershusmuseet. Det er elva Leira som renner forbi her, og veien vi ser til høyre i bildet, er Kråkfossvegen. Nannestad kommune ligger på venstre side av elva, Ullensaker på høyre.

23 Aug 2014

Mot Eltonåsen

Av Eivind Molde |

På tur på Løkenvegen, og straks framme i Eltonåsen. Fortsetter ferden på Åsvegen, kan man ta seg inn i Romeriksåsene ved Holtersaga.