Lav høstvannstand i Båntjern

En tørr sommer og en ganske nedbørfattig høst så langt har sørget for lav vannstand i Båntjern. Men nå er det mulig å se bedre på demningene i vannet. Denne ved utløpet er murt av naturstein med en senere sementkrone. Samme teknikk er også brukt i atthaldsdemningen lenger mot øst. Hvor utløpet var og hva vannet skulle brukes til, er ikke åpenbart.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

25 Sep 2014

En ung, klatrende padde

Av Odd Tore Saugerud |

Denne unge padden satt rett inntil stien og likte tydeligvis ikke å få selskap av folk. Den klatret derfor opp en halv meter høy nesten loddrett skrent, bare for å finne ut at på toppen var det ikke skjul å finne. Så satt den der på kanten, skuet ut over landskapet, og tenkte på hva den skulle gjøre videre. Padder tenker ikke fort, men satser på at de er giftige og smaker vondt.

25 Sep 2014

Et belte av mosegrodde steiner

Av Odd Tore Saugerud

På Vettakollens østside går det i retning syd-sydøst et nær 1,5 km langt rettlinjet, smalt belte med store stein. Fra Rishøgda blir det bredere og mer spredt og det fortsetter videre til Skjennungsåsen. Det er et minne fra istiden, da det lå rester av isbreer her med endemorener som skapte blant annet Sognsvann og Maridalsvannet.

25 Sep 2014

En mosegrodd maurtue

Av Odd Tore Saugerud

På Vettakollens østside går det flere løyper og stier i retning nord-syd. Ved Måneskinnsløypa finnes denne godt mosegrodde maurtua omgitt av granskog på mosedekket bunn. Sopp er det også mye av i området, men denne høsten var det lite av de sikre matsoppene.