Et gammelt grøftemøte

Stormyra øst for Høgåsen ble håndgrøftet, drenert og tilplantet i perioden 1925-30. På 1960-tallet ble den gamle grøftingen fulgt opp med maskingrøfting og nyplanting av både gran og furu. Grøftemønstret er fortsatt godt synlig i dag, selv om grøftene er ganske fylt av mose, som, ifølge støveltesten, delvis flyter. NB! På kartene er en annen myr i området gitt navnet Stormyr, nemlig mellom Brånan og Lønnåshøgda.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Okt 2014

Stubberudbekken: gjennom en tilvokst canyon

Av Odd Tore Saugerud

Etter å ha passert Stormyra, renner Stubberudbekken gjennom denne lokale canyonen. Om lag 150 meter lang med opptil åtte meter høye stup på østsiden, men dessverre så tilvokst at den er vanskelig både å se og å fotografere. Ikke bare er det vanskelig for fotografer, men også for elg. Her fant en av våre løypeleggere en gang et kadaver av en elg som hadde gått utfor stupet.

02 Okt 2014

Stubberudbekken: en fin, liten foss

Av Odd Tore Saugerud

Ovenfor løypekrysset syd for Galemyr lager bekken denne fine, lille fossen. Idyll nå ved liten vannføring, men det nakne berget viser at her kan det gå skikkelig for seg når det er flom.

02 Okt 2014

Stubberudbekken: stille, for dyp til å vade, for bred til å hoppe

Av Odd Tore Saugerud

Stubberudbekken heter bekken fra oppdemte Blekkevann, ned Vepsebakken, forbi Stormyra og Galemyr og ned til Sørkedalselva mellom gårdene Stubberud og Solberg. Ikke stor, ikke berømt, men i stand til å drive gården Stubberuds kvern i gamle dager. Her, nedenfor Kalsermoen, flyter den rolig av sted i myr. Problemet er å komme over på den andre siden: for dyp å vade, for bred å hoppe over, balansering på råtten og glatt trestamme frister ikke. Løsningen skimtes rundt bekkesvingen: nylaget klopp i forbindelse med Sørkedalsløpet.