Starten på trillestien sør for Storøyungen

Trillestien sør for Storøyungen gjør det fremkommelig med sykkel mellom skogsbilveiene som går på hver sin side av elven Gjermåa. I 2013 ble trillestien oppgradert, blant annet med skilting og en sykkelbro over Gjermåa. På bildet ser vi inn mot der trillestien starter i øst.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Okt 2013

Trillestien ved Gjermåa

Av Erik Unneberg |

I 2013 ble trillestien sør for Storøyungen (over Gjermåa) betydelig utbedret. Dette bildet er tatt ca. 200 meter vest for Gjermåa, der stien munner ut (på høyre side av sykkelen) i skogsbilveien som går til Åskastet.

02 Okt 2014

Et gammelt grøftemøte

Av Odd Tore Saugerud

Stormyra øst for Høgåsen ble håndgrøftet, drenert og tilplantet i perioden 1925-30. På 1960-tallet ble den gamle grøftingen fulgt opp med maskingrøfting og nyplanting av både gran og furu. Grøftemønstret er fortsatt godt synlig i dag, selv om grøftene er ganske fylt av mose, som, ifølge støveltesten, delvis flyter. NB! På kartene er en annen myr i området gitt navnet Stormyr, nemlig mellom Brånan og Lønnåshøgda.

02 Okt 2014

Stubberudbekken: gjennom en tilvokst canyon

Av Odd Tore Saugerud

Etter å ha passert Stormyra, renner Stubberudbekken gjennom denne lokale canyonen. Om lag 150 meter lang med opptil åtte meter høye stup på østsiden, men dessverre så tilvokst at den er vanskelig både å se og å fotografere. Ikke bare er det vanskelig for fotografer, men også for elg. Her fant en av våre løypeleggere en gang et kadaver av en elg som hadde gått utfor stupet.