En liten demning med overløp

Markakilder forteller at både Sognsvann, Lille Åklungen og Store Åklungen allerede fra gammelt av hadde lave demninger. Foreløpig har jeg ikke funnet ut noe om hensikten med disse første demningene. Ved Store Åklungen er det både demning med overløp og minst én atthaldsdemning. Demningene er murt opp av tilhogd naturstein, og demningen med overløp har etter hvert fått delvis betongdekke. I bekkeløpet nedenfor er det påfallende mange avsagete middels tykke stokker av forskjellig lengde. De ser ut til å ha ligget der lenge. Rester etter en eller annen installasjon?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2014

En mosegrodd rotvelt

Av Odd Tore Saugerud

Typisk for Godbekkdalen er velordnet urskog og den intenst grønne, nærmest heldekkende mosen ispedd blåbærris. Her har en rotvelt fått mangeårig behandling. Fantasien gir kanskje rom for å se fabeldyr her?

07 Okt 2014

I begynnelsen flyter Godbekken stille

Av Odd Tore Saugerud

Godbekken starter i myr og kratt rett øst for sydenden av Store Åklungen, og er der lite for øyet. Her, hvor den nærmer seg Godbekktjernet, har landskapet åpnet seg litt opp og fått det mosedekket som er typisk for mesteparten av Godbekkdalen. Gjørmeløpet «Råskinnet» har fått kritikk for at løpstraséen delvis gikk i Godbekkdalen. Jeg så heldigvis ingen tydelig spor etter dette i området ved Godbekktjernet.

07 Okt 2014

En flytende fargepalett med regndråper

Av Odd Tore Saugerud |

I vannkanten på Øvre Blanksjø vokser det et belte med vannliljer. Avblomstret forlengst, og bladene er nå i ferd med å få høstfarger. Her har de også fått selskap av avblåste blader fra S-bjørka. Dråpene på de bladene som fortsatt flyter på vannet, er spor etter morgenens regnskur. Ved neste besøk er gjerne bladene frosset fast i eller dekket av is.