En blindvei mot Lynhytta

På eldre kart går det sti direkte til Lynhytta i nordenden av Arnehogstmyr og videre over øya og den lange og smale vika mot syd. Som bildet viser, er kloppa frem til øya i heller dårlig forfatning, men passerbar. Men så er det stopp, for her mangler mesteparten av brua over vika fullstendig. Som erstatning har DNT laget blåsti på klopp over myra lenger syd. Christianiameridianen (den gamle nullmeridianen for norske kart gjennom mer enn 150 år) og 60 ° nordlig bredde krysser hverandre ved Lynhytta.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

07 Okt 2014

En liten demning med overløp

Av Odd Tore Saugerud

Markakilder forteller at både Sognsvann, Lille Åklungen og Store Åklungen allerede fra gammelt av hadde lave demninger. Foreløpig har jeg ikke funnet ut noe om hensikten med disse første demningene. Ved Store Åklungen er det både demning med overløp og minst én atthaldsdemning. Demningene er murt opp av tilhogd naturstein, og demningen med overløp har etter hvert fått delvis betongdekke. I bekkeløpet nedenfor er det påfallende mange avsagete middels tykke stokker av forskjellig lengde. De ser ut til å ha ligget der lenge. Rester etter en eller annen installasjon?

07 Okt 2014

En mosegrodd rotvelt

Av Odd Tore Saugerud

Typisk for Godbekkdalen er velordnet urskog og den intenst grønne, nærmest heldekkende mosen ispedd blåbærris. Her har en rotvelt fått mangeårig behandling. Fantasien gir kanskje rom for å se fabeldyr her?

07 Okt 2014

I begynnelsen flyter Godbekken stille

Av Odd Tore Saugerud

Godbekken starter i myr og kratt rett øst for sydenden av Store Åklungen, og er der lite for øyet. Her, hvor den nærmer seg Godbekktjernet, har landskapet åpnet seg litt opp og fått det mosedekket som er typisk for mesteparten av Godbekkdalen. Gjørmeløpet «Råskinnet» har fått kritikk for at løpstraséen delvis gikk i Godbekkdalen. Jeg så heldigvis ingen tydelig spor etter dette i området ved Godbekktjernet.