De sørgelige rester av Moldkastet

Vi har fulgt forfallet av Moldkastet med uregelmessige mellomrom siden 2003, se bilde nr. 12818. Nå er det slutt, ingen vegger står oppreist lenger. Bare døren som var den siste støtte for veggene, står trassig igjen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

12 Okt 2014

Rydningsrøys, vannputt og vindfall

Av Odd Tore Saugerud

Rundt selve Bøsetra var det ryddet et område på om lag 50 dekar, og det er ingen mangel på rydningsrøyser inne i granskogen. Her har vinden ordnet med utsikt til en av de mer idylliske.

12 Okt 2014

Fritt innsyn i stua i Sollibråtan

Av Odd Tore Saugerud

Selv om Sollibråtan har fått utsikten tilbake, er det tvilsomt om noen kommer til å nyte den fra innsiden av hytta. Forfallet har fått herje fritt med inngangspartiet, og det er direkte innsyn i stua. Interiøret må vel kunne karakteriseres som nøkternt, men ovnen «Bjørn» varmet sikker bra.

12 Okt 2014

Sollibråtan har fått utsikten tilbake

Av Odd Tore Saugerud

Reisverkshytta øst for Bøsetra ble kalt Sollibråtan fordi den hadde utsikt til Solli gård. Etter hvert som granskogen vokste til, ble utsikten borte. Nå er det et nytt, stort hogstfelt øst for og helt inntil hytta. Om vinduene hadde vært uten lemmer, hadde vi sett Solli. Nå fikk vi nøye oss med Oslofjorden, men den gjør seg også bra.