Huldrestry (?) i Høgåskleiva

Starten på turen denne oktoberdagen skulle være å gå i Jørgen Moes fotspor fra Purvollen mot Viksetra. I områdene dit flatehogsten ennå ikke har nådd, er det gammelskog med mosebunn og mye lav på trærne. Dette er et lite eksempel fra bunnen av kleiva. Utseendet stemmer godt med bilder av løsthengende huldrestry, som er en rødlistet art.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2014

Hogstfelt i sol og tåke

Av Odd Tore Saugerud

Rundt Purvollen er det mange store hogstfelt. Når sol og tåke samarbeider om å skape dybdevirkning og fjerne sjenerende bakgrunn, kan til og med flatehogst være dekorativ.

13 Okt 2014

Purvollen i sol

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 22434 viser, lå Damtjern i tåka, mens Purvollen var akkurat over grensen og lå badet i sol. En antydning til tåke er synlig i venstre bildekant. På den lille vannputten holder nattisen fortsatt stand i solen. På skyggefulle åpne områder holdt rimet seg hele dagen, og på myr i skygge hadde det så vidt krava på. Husene på Purvollen har forfalt betraktelig siden vi sist var der i november 2011.

13 Okt 2014

Damtjern og Ringerike i tåke

Av Odd Tore Saugerud

Tåka lå tjukk fra Sollihøgda til Damtjern denne oktoberdagen. Kjølig og rått, men ganske fint å se på her ved Damtjern, hvor blå himmel kunne anes. Det ga håp om en fin turdag i høyden.