Utsikt fra syd på Kjerkeberget

Kjerkeberget har stup mot vest og nord, men fra syd er terrenget slakere, og det største problemet er å åle seg gjennom det tette plantefeltet øst for blåstien. Nær toppen er det et ferskt hogstfelt med fin utsikt mot østenden av Storflåtan og Vesleflåtan, med Oppkuvmassivet bak. Vi mente også å kunne øyne Tryvannstårnet, men det synes ikke på bildet.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2014

Stupene på Kjerkeberget

Av Odd Tore Saugerud

Går du Treningsrunden fra Ringkollen mot urviseren, ser du rett i denne åsen med stup når du kommer mot Viksetermyrene. Det er Kjerkeberget eller Kyrkeberget, 655 moh. Navneformen avhenger av hvor gammelt kartet er.

13 Okt 2014

I Jørgen Moes fotspor opp Høgåskleiva

Av Odd Tore Saugerud

I sitt dikt Sæterreise I beskriver Jørgen Moe en tur til Viksetra. Historisk interesserte har senere funnet ut at han må ha gått Høgåskleiva. Dette er tømmerveien eller vinterveien opp kleiva. Fra bunnen av denne skal det også ha vært en brattere sommervei/sti lenger syd. På orienteringskartet fra 1979 er starten på denne tegnet inn, men fortsettelsen opp bratta mangler. Enda lenger syd går det en sti til en hytte rett ovenfor kleiva, men denne skiller lag med tømmerveien allerede 100 meter øst for de to røde husene øst for gamle Purvollen.

13 Okt 2014

Huldrestry (?) i Høgåskleiva

Av Odd Tore Saugerud

Starten på turen denne oktoberdagen skulle være å gå i Jørgen Moes fotspor fra Purvollen mot Viksetra. I områdene dit flatehogsten ennå ikke har nådd, er det gammelskog med mosebunn og mye lav på trærne. Dette er et lite eksempel fra bunnen av kleiva. Utseendet stemmer godt med bilder av løsthengende huldrestry, som er en rødlistet art.