Utsikt fra toppen av veststupet på Kjerkeberget

Fra toppen av stupet er det utsikt rett mot Gyrihaugen, som denne dagen var omgitt av tåke, unntatt mot øst. Bak tåka over Tyrifjorden stikker Finnemarka opp. I forgrunnen er Viksetermyrene. Toppen er nær både blåsti og skiløype, men bare et svakt tråkk fører opp til toppunktet. Likevel har noen klart å bære med seg en engangsgrill opp dit, men ikke ned igjen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Okt 2014

Utsikt fra syd på Kjerkeberget

Av Odd Tore Saugerud

Kjerkeberget har stup mot vest og nord, men fra syd er terrenget slakere, og det største problemet er å åle seg gjennom det tette plantefeltet øst for blåstien. Nær toppen er det et ferskt hogstfelt med fin utsikt mot østenden av Storflåtan og Vesleflåtan, med Oppkuvmassivet bak. Vi mente også å kunne øyne Tryvannstårnet, men det synes ikke på bildet.

13 Okt 2014

Stupene på Kjerkeberget

Av Odd Tore Saugerud

Går du Treningsrunden fra Ringkollen mot urviseren, ser du rett i denne åsen med stup når du kommer mot Viksetermyrene. Det er Kjerkeberget eller Kyrkeberget, 655 moh. Navneformen avhenger av hvor gammelt kartet er.

13 Okt 2014

I Jørgen Moes fotspor opp Høgåskleiva

Av Odd Tore Saugerud

I sitt dikt Sæterreise I beskriver Jørgen Moe en tur til Viksetra. Historisk interesserte har senere funnet ut at han må ha gått Høgåskleiva. Dette er tømmerveien eller vinterveien opp kleiva. Fra bunnen av denne skal det også ha vært en brattere sommervei/sti lenger syd. På orienteringskartet fra 1979 er starten på denne tegnet inn, men fortsettelsen opp bratta mangler. Enda lenger syd går det en sti til en hytte rett ovenfor kleiva, men denne skiller lag med tømmerveien allerede 100 meter øst for de to røde husene øst for gamle Purvollen.