Myrtjernhelvete sett fra brua

Myrtjernhelvete er den bratteste delen av Myrtjernselva fra veibrua og nesten ned i Gåslungen. Blåstien følger elva langs fossen, men den beste oversikten er fra brua.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

11 Nov 2014

Rottungsdemningen: dekorativ lekkasje

Av Odd Tore Saugerud

Som mange andre demninger som nå er ute av bruk, lekker Rottungsdemningen. Den lekker både i selve muren og i plankene i damluka, noen som gir en interessant kombinasjon av vannsprut.

11 Nov 2014

Rottungsdemningen: lang og lav

Av Odd Tore Saugerud

Som svært mange av vannene i Marka er Rottungen demt opp i forbindelse med tømmerfløting. Demningen ble bygget i 1881 og er om lag 90 meter lang, men for det meste under 1 meter høy, målt på luftsiden.

10 Nov 2014

Rød flytetorv ved Fiskelaustjern

Av Odd Tore Saugerud

Det plasket friskt ned ved Fiskelaustjern denne dagen, men stemningen var såpass bra at det var verdt et forsøk på å fange den med kameraet. Dette bildet er tatt fra nordvestbredden av tjernet, fra gyngende og etter hvert synkende flytetorv mot falne graner.