Myrtjernhelvete: øvre del 2004

Dette bildet er tatt i november 2004 fra omtrent samme sted som bilde nr. 22598. November 2004 var kald, og det var fine isdannelser i fossespruten. Snø som var fastfrosset på isen, gjorde det også mulig å komme nærmere fossen da. På bildet er knekken i kløfta med løftedam (kulp) i bunnen av øvre del av fossen synlig.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

14 Mar 2011

Dagmars herjinger ved Skriverberget

Av Odd Tore Saugerud

Slik så det ut i skiløypa vest for Skriverberget etter at Dagmar hadde herjet i julen 2011. Da vi gikk her rett etter stormen, var skiløypa fullstendig blokkert av trær på tvers av den. På dette bildet har oppryddingen startet, og senere ble opprydding kombinert med hogst i kantsonene av områdene med vindfall.

08 Nov 2014

Krafttak for ny løype

Av Kjartan Roland |

Kraftige tak må til når ny løype skal lages, og gravemaskinen gjorde susen ved Dalssætra i formiddag. Seks mann var i aksjon for å rydde siste del av traseen for den nye løypa som skal gå fra Jeppedalsvegen, via Heggavegen, og i terrenget opp til Dalssætra. Folk fra Nannestad og Bjerke løypekjørerlag har lagt ned mange dugnadstimer for å klargjøre traseen. Nå er jobben gjort!

10 Nov 1996

Slorademningen 1996: helt åpen, men mindre forfall

Av Odd Tore Saugerud

Slorademningen slik den var nokså nøyaktig 18 år før bilde nr. 22586 ble tatt. Treverket i sydsiden av demningen (venstre side av bildet) var i 1996 i mye bedre stand enn i 2014. I 1996 var det også snø, men bare en uke senere var føremeldingen «søle».