Sørkedalselva: ferske beverspor

Beversporene på bilde nr. 22742 og mulige ferskere spor lenger opp langs elva var god grunn til å synfare området bedre. Og vi fant flere trær med ferske spor etter bevergnag. Dette, på odden ved elvemunningen, var det tydeligste. Men spor etter noen ny beverhytte fant vi ikke, så enten var dette en streifbever, eller en som søkte roligere forhold og derfor hadde fortsatt oppover elva.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Des 2014

Sørkedalselva: gamle beverspor og forlatt beverhytte?

Av Odd Tore Saugerud |

Fra brua på Sørkedalsveien og videre nedover til elva munner ut i Bogstadvannet er Sørkedalselva stort sett ganske lat, med bare små stryk innimellom. Sti på østsiden langs elva, men mye løvkratt og altfor mye søppel. På vestsiden var det et par trær som så ut som om bever nylig hadde gnagd på dem. På dette bildet er det nær venstre kant et tre som tydelig er felt av bever for noen år siden, og på motsatt side (vestsiden) en kvisthaug som kan ha vært ei beverhytte.

12 Des 2014

Søndre Dammane

Av Torgeir Strandhagen |

Kun litt rim her og der er det eneste som minner om vinter ved Søndre dammane. Bildet er tatt i nordvestlig retning (mot Nordre Dammane).

14 Des 2014

På skøyter på Harestuvannet

Av Petter Biong |

Det er mange som har prøvd isen på Harestuvannet i helgen, flest på skøyter og en del med pilk. Største gjedda som ble tatt i nordenden av vannet på lørdag, veide 10 kilo.