Stormyra

Preparering av løype 107 (Stryken - Nordvann - Trehørningen) over Stormyra sør for plassen Kroksund.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

04 Feb 2015

Sol og silke på Vestre Fyllingen

Av Steinar Kjærnsrød

På dager som i dag er det flott over alt, men kanskje særlig utenfor trikkeskinneløypene. Fotografen foretrakk Vestre Fyllingen i stedet for trikkeskinnene på Knappaveien på sin vei videre sydover. Etter Vestre Fyllingen stod Østre Fyllingen for tur.

04 Feb 2015

Ved enden av veien

Av Steinar Kjærnsrød

Smedmyra ligger ved enden av Bjørnebergveien, og er samtidig løypedele mellom maskinløypa på veien og scooterløypa over Heikampen og scooterløypa videre mot Kveldrostjern

04 Feb 2015

Fredelig i sporet ved Sakristjern

Av Steinar Kjærnsrød

Når løypa er kjørt, foretrekker fotografen å følge den koselige scooterløypa fra Sakrishytta og opp til Bjørnebergveien