Slora gård

Slora gård var ved siden av Ospeskog den innerste gården i Sørkedalen, og er i dag for lengst fraflyttet. Den flotte engen rundt gården er yndet beite for buskap og skogens konge, som ofte kan påtreffes her i området.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

29 Jul 1999

Gråsæterhytta

Av Steinar Kjærnsrød

Denne hytta ligger der Heggelielva første gang krysser veien fra Skansebakken mot Søndre Heggelivann. Men den egentlige Gråsæterhytta ligger oppe i åsen på andre siden av Heggelielva, og var opprinnelig en Norderhovseter

29 Jul 1999

Gryta - Heggelielva

Av Steinar Kjærnsrød

Vannføringen i Heggelielva er nå for tiden sjelden noe å snakke om, men når det ble fløtet i elva for mindre enn en mannsalder siden, var Gryta et sted som alltid bød på utfordringer for fløterkarene. Tømmeret satt seg ofte fast her, og det var farefullt arbeid å løse opp vasene her i Heggelielva.

26 Jul 1999

Rottungen

Av Steinar Kjærnsrød

Bildet er tatt i sydenden, i retning "Rottungrompa" som den nordlige delen av vannet kalles