Hvor langt er det til frelsen?

Det nye skiltet har halvert avstanden til Østmarkkapellet, men det gamle skiltet er beholdt. Når jeg måler på kartet i Markadatabasen, kommer jeg til at det er 760 meter fra skiltet til inngangen til selve kapellet. Det hele er kanskje et tolkningspørsmål?

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

15 Feb 2015

Upreparert skiløype over Abbortjern

Av Torkel Kristoffersen

Mellom Tømmerholtjern og Tretjernskoia (4H-hytta) går det en rødmerket, men upreparert skiløype. Den er det ikke mange som benytter. Upreparerte skiløyper vekker for meg minner om skiløping på 1960-tallet, samtidig som det gir opplevelse av uberørt natur. Disse løypene er ikke for den som vil haste frem, især i år med mange åpne bekker og myrhøl.

15 Feb 2015

Stallen syd i Klokkerudmyrene

Av Torkel Kristoffersen

Stallen blir skjevere for hvert år. Den tåler nok ikke så store snefall nå. Det er nok mer enn 50 år siden det var hester der, men den blir hyppig benyttet for en rast. Passe barnevennlig avstand fra parkeringsplassen ved Sandbakken.

04 Feb 2015

Fullmåne over Sundbyjordene

Av Steinar Neby

Bildet er tatt i Runde 1 av Sundbyrundene.