Friskt over Frønsvollmyrene

Det var nesten som å være på fjellet i dag, der det føyket og snødde på Frønsvollmyrene. Under den fallende og fuktige nysnøen lå et syltynt ispanser, noe som ikke skjer så ofte. Føret var trått, rubbski funket ok, og det var deilig å være ute.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

16 Feb 2015

Hvor langt er det til frelsen?

Av Torkel Kristoffersen

Det nye skiltet har halvert avstanden til Østmarkkapellet, men det gamle skiltet er beholdt. Når jeg måler på kartet i Markadatabasen, kommer jeg til at det er 760 meter fra skiltet til inngangen til selve kapellet. Det hele er kanskje et tolkningspørsmål?

15 Feb 2015

Upreparert skiløype over Abbortjern

Av Torkel Kristoffersen

Mellom Tømmerholtjern og Tretjernskoia (4H-hytta) går det en rødmerket, men upreparert skiløype. Den er det ikke mange som benytter. Upreparerte skiløyper vekker for meg minner om skiløping på 1960-tallet, samtidig som det gir opplevelse av uberørt natur. Disse løypene er ikke for den som vil haste frem, især i år med mange åpne bekker og myrhøl.

15 Feb 2015

Stallen syd i Klokkerudmyrene

Av Torkel Kristoffersen

Stallen blir skjevere for hvert år. Den tåler nok ikke så store snefall nå. Det er nok mer enn 50 år siden det var hester der, men den blir hyppig benyttet for en rast. Passe barnevennlig avstand fra parkeringsplassen ved Sandbakken.