Nypløyd sti

Kontrasten mellom kjerreveien på bilde nr. 23746 og stien på dette bildet er påtagelig. Her har sykkelhjul med høyt flatetrykk ødelagt strukturen i bunnen totalt, og etter en regnfull maimåned er denne delen av hovedstien bare gjørme. Også på sidestien har ødeleggelsene begynt. Dette var langt fra det eneste gjørmehølet i stisystemet nord for Solemskogen. Det burde gå an å beherske seg litt med terrengsyklingen når det er så vått som nå. Det samme gjelder oppfordringene til mer terrengsykling.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2015

En gammel kjerrevei og en grunnmur på sydsiden av Grytedalen

Av Odd Tore Saugerud

Solemskogen ble utparsellert til bolig- og hyttetomter i 1903. Bilde nr. 23750 gir en oppsummering av historien i denne sammenheng. I området nord for dagens bebyggelse, på sydsiden av Grytedalen mellom Store Gryta og Monsetangen, er det på orienteringskartet Solemskogen M 1:10 000 tegnet inn 29 tydelige ruiner. Vi fant i tillegg noen utydelige, mindre og/eller meget mosegrodde eller dekket av vindfall. Dette er et eksempel på hva som er igjen, en fint oppmurt kjerrevei og fortsatt synlige rester av en grunnmur.

21 Mai 2015

Postjakt i villmarka

Av Kjersti von Krogh

Åsen sydøst for Fagervannet (416 moh.) går bratt ned mot Skar i Maridalen, og området byr på mange utfordringer gjennom stup, kløfter og skar. En pause ved et vakkert mosegrodd steinbord i et trangt og vilt område ble et av jaktens høydepunkter. Et møte med skogens konge med to årskalver ga også turen en ekstra dimensjon.

21 Mai 2015

Vårflommen overstått i Skarselva

Av Kjersti von Krogh

Den høres godt elva, som både kalles Skarselva og Øyungselva, og som renner fra Øyungen og ned til Dausjøen. Vakker ledemur av stein langs kanten som minner oss om tidlige tiders ingeniørkunst, arbeid og slit for å få transportert tømmeret ut fra de store skogene i Nordmarka.