En ulvegrav ved Sander

Rett øst for Sander ligger det fire tydelige groper på en morenerygg nær Styggedalsbekken. Det er enighet om at i alle fall den på bildet, den største av disse, er restene etter en ulvegrav. Trestammen nede i gropa er 170 cm lang, og gir et inntrykk av dimensjonene. Den var kjentmannspost i perioden 2004-06. To av de andre gropene er også tydelig gravd ut av mennesker. Det er også to slike groper ved stien på bilde nr. 23747, som går langs østsiden av jernbanelinjen. I 1863 ble det nedlagt forbud mot bygging og bruk av fangstgraver, og gravene skulle fylles igjen. Dette kan forklare at mange av gropene nå er mye mindre enn den best bevarte. Se også bilde nr. 17673 av Ulvestua på Isi.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

23 Mai 2015

Nypløyd sti

Av Odd Tore Saugerud |

Kontrasten mellom kjerreveien på bilde nr. 23746 og stien på dette bildet er påtagelig. Her har sykkelhjul med høyt flatetrykk ødelagt strukturen i bunnen totalt, og etter en regnfull maimåned er denne delen av hovedstien bare gjørme. Også på sidestien har ødeleggelsene begynt. Dette var langt fra det eneste gjørmehølet i stisystemet nord for Solemskogen. Det burde gå an å beherske seg litt med terrengsyklingen når det er så vått som nå. Det samme gjelder oppfordringene til mer terrengsykling.

23 Mai 2015

En gammel kjerrevei og en grunnmur på sydsiden av Grytedalen

Av Odd Tore Saugerud

Solemskogen ble utparsellert til bolig- og hyttetomter i 1903. Bilde nr. 23750 gir en oppsummering av historien i denne sammenheng. I området nord for dagens bebyggelse, på sydsiden av Grytedalen mellom Store Gryta og Monsetangen, er det på orienteringskartet Solemskogen M 1:10 000 tegnet inn 29 tydelige ruiner. Vi fant i tillegg noen utydelige, mindre og/eller meget mosegrodde eller dekket av vindfall. Dette er et eksempel på hva som er igjen, en fint oppmurt kjerrevei og fortsatt synlige rester av en grunnmur.

21 Mai 2015

Postjakt i villmarka

Av Kjersti von Krogh

Åsen sydøst for Fagervannet (416 moh.) går bratt ned mot Skar i Maridalen, og området byr på mange utfordringer gjennom stup, kløfter og skar. En pause ved et vakkert mosegrodd steinbord i et trangt og vilt område ble et av jaktens høydepunkter. Et møte med skogens konge med to årskalver ga også turen en ekstra dimensjon.