Bobsleighbanen fra OL i 1952

Som nevnt i teksten til bilde nr. 23782, ble ikke bobsleighkonkurransene avholdt i Korketrekkeren, men i en egen trasé. Dette skjematiske kartet fra 1952 viser traséen med avstander, kurveradier og navn på kurvene. Som kartet viser, fulgte traséen omtrent den gamle akeveien Heftyebakken. Bildet viser også hvordan banen var oppbygd: Hardpakket snø med en islagt renne. Vann fra Øvresetertjern ble brukt til isleggingen, som var fullstendig manuell. Vinteren 1950/51 var skikkelig kald, mens starten 1951/52 var mild med regn og litt av en utfordring. Kartet med flere opplysninger om banen og om navnene på kurvene finnes i Aftenpostens OlympiAposten fra 14. februar 1952.

Edit

Eldre bilder i kategori: Løype- og arenakart

12 Sep 2013

Kart over Søndre Heggelivann til Storflåtan M 1 : 50 000, ekv. 30 m (1938)

Av Odd Tore Saugerud

Dette kartet viser området Søndre Heggelivann til Storflåtan i 1938, dvs. slik som det var den gangen fløtingen gikk fra Nordre Heggelivann til Storflåtan, og Skottarenna var i drift. På kartet er de fleste steder som er omtalt i markanyttartikkelen merket med røde sirkler. Kartet fra 1938 mangler naturligvis detaljer som ikke var der da, slik som veien fra Skotta til Storflåtan og hytta ved Storflåtan. Veien og hytta finnes på moderne kart, så det burde ikke være noe problem. Det kan også være av interesse å sammenligne veinettet og løypenettet i 1938 med dagens veier og løyper.

07 Sep 2013

Den nye lysløypa i Tryvannsåsen

Av Steinar Kjærnsrød

Den gamle lysløypa er nå satt i stand igjen og fått delvis nye trase, og er breddet ut og planert. Dette skaper helt nye turmuligheter på kveldstid i Tryvannsåsen

05 Sep 2013

Kartskisse over Otertjernsrenna M 1 : 50 000, ekv. 30 m (1961)

Av Odd Tore Saugerud

På denne skissen er Otertjernsrennas trasé tegnet inn som heltrukken rød linje, og steder som er spesielt omhandlet i markanyttartikkelen, er merket med fylte, røde sirkler. Kartskissen er utarbeidet på grunnlag av en svart/hvitt kopi av Tollersruds kart over Nordmarka fra rundt 1930, hvor Otertjernsrenna er tegnet inn, og egne målinger med GPS. Med terrengformasjonene på GPS-kartet som underlag, er koordinatene for rennetraseen overført til sommerutgaven av Nordmarks-kartet utgitt 1938, delvis ajourført i 1961. Grunnen til valget av et så gammelt og grovt kart, er at underlaget for å tegne inn rennetraseen er ganske dårlig. Få punkter er kjent i dag, og på Tollersruds kart er traseen tegnet slik at den krysser flere koter i oppoverbakke. Inntegning på et mer nøyaktig kart ville derfor innebære at det ble tilført sikkerhet om traseen som ikke er begrunnet i data.