Nå grønn idyll, tidligere vannreservoar

Utsikten fra plassen Bråtan ved veien mot Mariholtet i retning Elvågaseter var ren grønn idyll denne dagen. Men tidligere var det her et oppdemt vann, Nuggeruddammen. Dammen tjente som vannreservoar for møller og sagbruk langs Ellingsrudelva, og var ca. 1 km langt. Da disse ble lagt ned på slutten av 1800-tallet, råtnet treverket i demningen. Tidlig på 1950-tallet ble det likevel fortsatt fortalt om bading og roturer på vannet i vårflommen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Jun 2015

Som et øksehugg gjennom toppen

Av Kjersti von Krogh

Slottsåsen (541 moh.) ligger vest for midtre del av Langlivannet, og er på kart fra 1906 kalt Sletaasen. Toppen er i alle fall langt fra slett. Som bildet viser, er det et skarpt juv med høyt, glatt berg på begge sider og frodig grønt gress i mellom. Og selve åsen har flere lignende partier, så Slottsåsen synes å være et riktigere navn.

16 Jun 2015

Hvilepause ved Gråseterhytta

Av Torgeir Stenstad |

Mange syklister denne fine junikvelden, og her en kort stopp etter de drøye bakkene opp fra Sørkedalen.

16 Jun 2015

I aftensol ved Heggelivann

Av Torgeir Stenstad

Like før sankthans er lyset flott i Marka, og denne gjengen tok en fortjent rast ved Søndre Heggelivann.