En demning av nyere dato

De døde bjørkene på bilde nr. 23882 er typiske for områder som har blitt satt under vann i de senere årene. Her mistet den opprinnelige demningen sin funksjon på 1950-tallet, så den er ikke årsaken. Men nær enden av det flate området finnes denne demningen. Avgnagde trær viser at beveren var byggmesteren. Nå er det ingen ferske gnag lenger, og demningen er ikke vedlikeholdt. Bilde nr. 13002 viser at det var beverdam her også i 2010.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Jun 2015

Nå grønn idyll, tidligere vannreservoar

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra plassen Bråtan ved veien mot Mariholtet i retning Elvågaseter var ren grønn idyll denne dagen. Men tidligere var det her et oppdemt vann, Nuggeruddammen. Dammen tjente som vannreservoar for møller og sagbruk langs Ellingsrudelva, og var ca. 1 km langt. Da disse ble lagt ned på slutten av 1800-tallet, råtnet treverket i demningen. Tidlig på 1950-tallet ble det likevel fortsatt fortalt om bading og roturer på vannet i vårflommen.

16 Jun 2015

Som et øksehugg gjennom toppen

Av Kjersti von Krogh

Slottsåsen (541 moh.) ligger vest for midtre del av Langlivannet, og er på kart fra 1906 kalt Sletaasen. Toppen er i alle fall langt fra slett. Som bildet viser, er det et skarpt juv med høyt, glatt berg på begge sider og frodig grønt gress i mellom. Og selve åsen har flere lignende partier, så Slottsåsen synes å være et riktigere navn.

16 Jun 2015

Hvilepause ved Gråseterhytta

Av Torgeir Stenstad |

Mange syklister denne fine junikvelden, og her en kort stopp etter de drøye bakkene opp fra Sørkedalen.