Ellingsrud mølle: fundament til vannrenna

Som bilde nr. 23884 viser, var Ellingsrud mølle et imponerende byggverk i fem etasjer. Diameteren på vannhjulet var 6,5 meter. En gammel tegning av møllas konstruksjon viser at steinmurene på dette bildet var fundamentet til vannrenna inn på hjulet, og at hjulet gikk i den bredeste kanalen.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Jun 2015

Historien om Ellingsrud mølle og sagene

Av Odd Tore Saugerud

Det går sti med bro over elva fra veien og ned til dette opplysningsskiltet, som redegjør grovt for de neste bildene av ruinene etter mølla og en av sagene, bilde nr. 23885, bilde nr. 23886, bilde nr. 23887, bilde nr. 23888 og bilde nr. 23889. Grønske og grønnstikk gir en egen stemning her.

16 Jun 2015

En demning av nyere dato

Av Odd Tore Saugerud

De døde bjørkene på bilde nr. 23882 er typiske for områder som har blitt satt under vann i de senere årene. Her mistet den opprinnelige demningen sin funksjon på 1950-tallet, så den er ikke årsaken. Men nær enden av det flate området finnes denne demningen. Avgnagde trær viser at beveren var byggmesteren. Nå er det ingen ferske gnag lenger, og demningen er ikke vedlikeholdt. Bilde nr. 13002 viser at det var beverdam her også i 2010.

16 Jun 2015

Nå grønn idyll, tidligere vannreservoar

Av Odd Tore Saugerud

Utsikten fra plassen Bråtan ved veien mot Mariholtet i retning Elvågaseter var ren grønn idyll denne dagen. Men tidligere var det her et oppdemt vann, Nuggeruddammen. Dammen tjente som vannreservoar for møller og sagbruk langs Ellingsrudelva, og var ca. 1 km langt. Da disse ble lagt ned på slutten av 1800-tallet, råtnet treverket i demningen. Tidlig på 1950-tallet ble det likevel fortsatt fortalt om bading og roturer på vannet i vårflommen.