Ellingsrud sag: fundamenter

Dette er fundamenter etter en av sagene langs elva, sannsynligvis den nyeste. Svære og solide saker, men det er vanskelig å si hvilken funksjon de hadde. De er så solide at de neppe var fundamenter for vannrenna, men vannhjulet hadde vanligvis to fundamenter ved siden av hverandre på tvers av fallretningen. Bilde nr. 23889 fra 2005 viser fundamentene fra en annen vinkel og med mindre vegetasjon.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

16 Jun 2015

Ellingsrud mølle: ruinene sett fra nedsiden

Av Odd Tore Saugerud

Dette er ruinene etter mølla sett fra nedsiden. Noen murer står igjen, men mye er rast ned og overgrodd. Alt dette var fundamenter for den fem etasjer høye møllebygningen. Som bilde nr. 23887 viser, lå det i 2005 i dette området også møllesteiner, men de var ikke synlige nå.

16 Jun 2015

Ellingsrud mølle: fundament til vannrenna

Av Odd Tore Saugerud

Som bilde nr. 23884 viser, var Ellingsrud mølle et imponerende byggverk i fem etasjer. Diameteren på vannhjulet var 6,5 meter. En gammel tegning av møllas konstruksjon viser at steinmurene på dette bildet var fundamentet til vannrenna inn på hjulet, og at hjulet gikk i den bredeste kanalen.

16 Jun 2015

Historien om Ellingsrud mølle og sagene

Av Odd Tore Saugerud

Det går sti med bro over elva fra veien og ned til dette opplysningsskiltet, som redegjør grovt for de neste bildene av ruinene etter mølla og en av sagene, bilde nr. 23885, bilde nr. 23886, bilde nr. 23887, bilde nr. 23888 og bilde nr. 23889. Grønske og grønnstikk gir en egen stemning her.