Steinbruddet i Styggdalen: betongbunkeren

NSBs granittbrudd i Styggedalen sydvest for Grua stasjon var i drift i perioden ca. 1895 – 1905. Hensikten var å bryte og bearbeide byggesteiner til anlegget av Gjøvikbanen. Bruddet ligger nær jernbanen, og det er vei/sti helt frem dit. Det første du får se av anlegget, er noen rustne jernbaneskinner og denne lille betongbunkeren. Det antas at dette har vært lager for fenghettene.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

13 Aug 2015

Bakkholtjern sør for Store Elsjøen

Av Kjersti von Krogh

Området syd for Råsjøen er rikt på små og store vann og idylliske tjern. Her er ett av to Bakkholtjern som ligger syd for Store Elsjøen.

13 Aug 2015

Herskapelig utsikt over Råsjøen

Av Kjersti von Krogh

Etter en god tur fra Brovoll i nord smakte det bra med en matpause ved en av driftsbygningene på godset ved Råsjøen (436 moh.) før hjemturen mot Hakadal.

10 Aug 2015

Autostrada over myrene

Av Eivind Molde

Fire strekninger med til sammen ca. 500 meter "plankesti". Det har Øståsen Skiløyper bygget i myrene mellom Lygna og Badstuvegen. Traseen for øvrig er også kraftig oppgradert. Dermed er dette blitt en attraktiv rute for syklister på tur.