Steinbruddet i Styggdalen: dreibar heisekran

«Rust i kveldssol» kunne vært en passende tittel på dette bildet. Det er heisekrana som ble brukt til å løfte steinblokkene opp på transporttrallen som skulle bringe den videre ned til jernbanen, se bilde nr. 24128. Tappen i fotenden av krana sto da i lageret som fremdeles står fast i fjellet omtrent der fotografen sto. Det ser ut til å ha vært tre støttebjelker festet til toppen av kransøylen, og det står fortsatt solide stålbolter i fjellet bak krana. Tomanns løfteverk med dobbel utveksling og brems borger for hardt fysisk arbeid.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2015

Steinbruddet i Styggdalen: tilhogde granittblokker

Av Odd Tore Saugerud

I steinbruddet ligger det fortsatt mange tilhogde granittblokker. Noen er rettvinklete byggeblokker, andre har tverrsnitt som et trapes, og var beregnet for små broer med buehvelv. Blokkene på dette bildet ser ut til å ha skader, og på flere av dem er ikke alle sidene ferdig bearbeidet.

14 Aug 2015

Steinbruddet i Styggdalen: betongbunkeren

Av Odd Tore Saugerud

NSBs granittbrudd i Styggedalen sydvest for Grua stasjon var i drift i perioden ca. 1895 – 1905. Hensikten var å bryte og bearbeide byggesteiner til anlegget av Gjøvikbanen. Bruddet ligger nær jernbanen, og det er vei/sti helt frem dit. Det første du får se av anlegget, er noen rustne jernbaneskinner og denne lille betongbunkeren. Det antas at dette har vært lager for fenghettene.

13 Aug 2015

Bakkholtjern sør for Store Elsjøen

Av Kjersti von Krogh

Området syd for Råsjøen er rikt på små og store vann og idylliske tjern. Her er ett av to Bakkholtjern som ligger syd for Store Elsjøen.