Steinbruddet i Styggdalen: trallebanen med øvre sporveksel

Trallebanen har krysningsspor, dvs. den er bare dobbeltsporet et stykke på midten. Det er derfor nødvendig med to sporvekslere. Dette er den øvre. Sporvidden er ca. 1 meter, dvs. mye bredere enn de 60 cm som var vanlig for små industribaner (gruver, teglverk, Lommedalsbanen). Banen var mye brattere øverst enn videre nedover. Det ville sørge for å få opp farten på trallene, og så bremse de ned igjen når de nærmet seg enden av banen. Fundamenteringen av banen er her i ferd med å gi etter.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2015

Steinbruddet i Styggdalen: dreieskiva

Av Odd Tore Saugerud

For å komme fra trallebanen fra heisekrana til banen videre til jernbanen, måtte trallen skifte retning. Det ordnet denne enkle dreieskiva. Igjen er det mannekraft som måtte til. På bildet er det også en kasteblokk som kan ha tilhørt heisekrana.

14 Aug 2015

Steinbruddet i Styggdalen: bremse- og manøvreringsverk for trallebanen

Av Odd Tore Saugerud

Trallebanen for å bringe steinblokkene ned til jernbanen hadde krysningsspor slik at lastet tralle på vei nedover kunne møte tom tralle. På denne måten sparte man både bremser og fikk returnert tom tralle uten å bruke mer mannekraft enn høyst nødvendig. Dobbelt vendehjul sikrer mot at trekk-/bremsevaieren glir når trallen sendes utfor. Det ekstra hjulet fører vaieren fra det ene til det andre sporet på vendehjulet. Kjedet går til en anordning for finmanøvrering og til det som sannsynligvis var en luftbrems. Det er også en jernstang ut på siden som kunne aktivert en friksjonsbrems. Enkelt, men gjennomtenkt.

14 Aug 2015

Steinbruddet i Styggdalen: dreibar heisekran

Av Odd Tore Saugerud

«Rust i kveldssol» kunne vært en passende tittel på dette bildet. Det er heisekrana som ble brukt til å løfte steinblokkene opp på transporttrallen som skulle bringe den videre ned til jernbanen, se bilde nr. 24128. Tappen i fotenden av krana sto da i lageret som fremdeles står fast i fjellet omtrent der fotografen sto. Det ser ut til å ha vært tre støttebjelker festet til toppen av kransøylen, og det står fortsatt solide stålbolter i fjellet bak krana. Tomanns løfteverk med dobbel utveksling og brems borger for hardt fysisk arbeid.