Steinbruddet i Styggdalen: en bunker delvis av jernbanesviller

På tilbakeveien fra bruddet ble vi oppmerksom på denne noe spesielle bunkeren, laget delvis av jernbanesviller. Inne i den befant det seg en låsbar stålkasse med rester av et instruksjonsark: «10 gode regler for skytebaser». Reglene er tæret bort av tidens tann, men stilen ser noe mer moderne ut enn fra rundt år 1900. Det antas at dette var lager for dynamitten. Det ville være noe uvanlig å ha et lager med større volum for fenghetter enn for dynamitt, spesielt tatt i betraktning av at fenghettene detonerer ved mindre ytre påvirkning enn dynamitt.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

14 Aug 2015

Steinbruddet i Styggdalen: en tralle som har overlevd

Av Odd Tore Saugerud

Trallene til steinbruddet var av en kompakt og solid konstruksjon, grovt treverk beslått med jernbånd. Hjulene er små, mye mindre enn på vagger fra 60 cm industribaner. Her vokser smågrana friskt med røttene i gammel industrihistorie.

14 Aug 2015

Steinbruddet i Styggdalen: Cockerill 1898

Av Odd Tore Saugerud

Jernbaneskinner skal være merket med stålverk og produksjonsårstall. Her var det så mye mose og jord at det var vanskelig å finne lesbar merking, men på et par skinner var det mulig. Cockerill var vel et engelsk stålverk. Skinner fra samme stålverk og fra samme tidsperiode finnes også på gamle sidespor på skiftetomta på Hønefoss stasjon.

14 Aug 2015

Steinbruddet i Styggdalen: trallebanen med øvre sporveksel

Av Odd Tore Saugerud

Trallebanen har krysningsspor, dvs. den er bare dobbeltsporet et stykke på midten. Det er derfor nødvendig med to sporvekslere. Dette er den øvre. Sporvidden er ca. 1 meter, dvs. mye bredere enn de 60 cm som var vanlig for små industribaner (gruver, teglverk, Lommedalsbanen). Banen var mye brattere øverst enn videre nedover. Det ville sørge for å få opp farten på trallene, og så bremse de ned igjen når de nærmet seg enden av banen. Fundamenteringen av banen er her i ferd med å gi etter.