Fast fisk!

Mens fotografen fotograferte møtet mellom Isielva og Lomma, hadde en av komfortfiskerne på motsatt bredd fått skikkelig napp. Etter nær tre minutters kjøring var fisken nå ganske nær land rett foran de nokså spente fiskerne, men gjorde fortsatt god motstand med stadige utfall.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

04 Sep 2015

Der Isielva og Lomma møtes

Av Odd Tore Saugerud

Isielva flyter stille, mens Lomma går i friske stryk der elvene møtes. Her er det bakevjer og tydeligvis gode fiskeplasser, for opptil fire fiskere hadde tatt plass der samtidig.

04 Sep 2015

Fiskere i komfortsonen

Av Odd Tore Saugerud |

Der Isielva og Lomma møtes, hadde disse to fiskerne sørget for god komfort mens de ventet på napp.

04 Sep 2015

Starten på fiskesonen nedenfor Vøyenfallet

Av Odd Tore Saugerud |

Vannstanden i Lomma nedenfor Vøyenfallet hadde sunket med om lag 0,5 meter etter flommaksimum. Dette var tydeligsvis bra nyheter for fiskerne, for det var mange av dem langs elvebreddene denne dagen. Her er to av dem i aksjon i de friske strykene der fiskesonen starter.