Gapahuken ved Bikkjetjern

Denne gapahuken ligger på østsiden av Bikkjetjern. Det går skogsbilvei hit fra Streifinn.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

15 Okt 2015

Kveld ved Bikkjetjern

Av Erik Unneberg

Bikkjetjern ligger tett omkranset av skog, og store deler av vannet ligger i skygge nå på ettermiddagen. Bildet er tatt rett nedenfor gapahuken på østsiden av tjernet.

15 Okt 2015

Veivalg ved Finland

Av Erik Unneberg

Fra Finland kan man sykle mot Festningsdalen, Flateby eller Vestre Skallbergdalen og Streifinn. I dag skinte ettermiddagssolen her, men nå på høsten når den ikke frem alle steder.

15 Okt 2015

Ved Skillebekk

Av Erik Unneberg

Ved Skillebekk er det et sentralt løypekryss vinterstid, se bilde nr. 11648 som er tatt fra samme sted. Men også på barmark kan man ferdes her. Sykkelruten mellom Flateby og Finland går forbi Skillebekk. Ruten går til venstre og til høyre for fotografens standpunkt, altså ikke i traseene som går innover i bildet.