Tømtestien: utsikt mot Ørfiske og Øyeren

Tømtestien videre går delvis gjennom flatehugster som tillater utsikt mot sydøst. Her var det også stor nok åpning til å ta et bilde som viser den. På høyre side av grana har vi Ørfiske med masta på Røverkollen i bakgrunnen, på venstre side Øyeren og landskapet rundt gjemt under dagens tåkehav.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Okt 2015

Tømtestien: Daviddalsputten

Av Odd Tore Saugerud

Turen videre rundt Ørfiske følger blåstien til Tømte opp til Rondanestien og Lille Hyttevann. Underveis er det både myrputter og fine utsikter mot sydøst. Dette er Daviddalsputten, som ligger sydøst for Eriksknatten, som var kjentmannspost både i urtiden (1969) og i perioden 2006-08.

19 Okt 2015

Tøienløkka: Tøistua, en merkelig ruin

Av Odd Tore Saugerud

Da vi kom til ruinen på bilde nr. 24409, tenkte vi at dette måtte være feil sted, fordi dette ikke kunne ha vært en vanlig husmannsbolig. Fint tilhogde gråstein som byggesteiner, grunnmur gravd langt ned i bakken, og jordvoller rundt huset. I tillegg et tallrikt utvalg av flere tilhogde steiner. På vei fra Svenskemyra hadde vi allerede for en stund siden passert mange rydningsrøyser og et steingjerde, så dette var helt i kanten av det området vi ville lete. Slik ruinen ser ut nå, ligner den mer på et gammelt lager av eksplosiver. Men lite er kjent om Tøistua.

19 Okt 2015

Tøienløkka: ruinen etter Tøistua

Av Odd Tore Saugerud |

Tøistua (Tøyenstua) lå ved et stidele om lag 600 meter sydøst for Ørfiske gård. Opprinnelig en husmannsplass under Døli gård i Hakadal. Det bodde folk her i 1875. I år 1900 holdt kruttverksarbeider Ole Martinsen fra Mostua til her med familie. Merkelig nok er det ingen spor etter driftsbygninger i nærheten. Det er ikke kjent når bygningene ble revet. Kjentmannspost 1994-96.