Skisesongen på Bygdøy er over

Løypene som er kjørt opp i parker og på bynære jorder, er nå en saga blott, takket være mildværet. Løypa på Hengsengjordene på Bygdøy er nå redusert til noen vage slynger av is og snø.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

31 Jan 2016

Fin morgenstund her i Nyseterveien

Av Petter Biong |

Nord i Marka blir det fortsatt flotte spor bak løypemaskinen.

30 Jan 2016

Utsikt fra Vestergyllen

Av Eyvind Wang

Snauhogsten på Vestergyllen medfører at man får god utsikt over Tyrifjorden/Holsfjorden, samt Ringerike og fjellet i bakgrunnen som fotografen vurderer kan være Vikerfjell.

30 Jan 2016

Ny utsikt fra Vestergyllen

Av Eyvind Wang

Vestergyllen har de senere årene fått lov til å gro igjen, og all utsikt ble etter hvert borte. Men nå er det slutt. Omfattende hogst har gjenåpnet utsikten, og Vestergyllen fremstår i gammel prakt. For øvrig overraskende fine forhold i Vestmarka. Stedvis litt hardt og isete, men alt i alt veldig bra. Spesielt på skogsbilveiene.