Før nedkjøringen ved Lauvhøgda

Sørover fra Rørmyra går løypa i ganske flatt terreng. Her, rett vest for Lauvhøgda, starter nedkjøringen mot Solvoll.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

13 Feb 2016

Hjemover fra Vardalsåsen

Av Eivind Molde

Disse to skiløperne, som så mange andre i ettermiddag, kom ned bakkene fra Vardalsåsen til krysset her ved Sveum - og fortsatte i retning Osbakken. Osbakken ligger ved Skumsjøen, som vi ser i bakgrunnen.

13 Feb 2016

Hytter ved Skumsjøen

Av Eivind Molde

Området ved Skumsjøen er et populært friluftsområde til alle årets tider. Mange har også hytte her. Løypa mellom Hunndalen og Osbakken passerer rett forbi noen av hyttene.

13 Feb 2016

Opp bakkene fra Hunndalen

Av Eivind Molde

På første halvdel av løypa mellom Hunndalen og Osbakken går det jevnt og trutt i stigning. Man kommer opp i rundt 470 meters høyde før det flater ut.