Lavt desemberlys over Holåsen

Løype over Kringlevann i retning Holåsen - retning fra nord mot sør. Løypa her er sjelden preparert, men et spor gått opp hyttefolk og andre kjentfolk går ofte denne veien. Kommer inn på preparert løype til Snadermosen om lag en kilometer lenger sør.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - vinter

28 Jan 2004

Snippen: - Markas eneste løype i tunnel??

Av Olav Njaastad

Løypa ut fra Snippen stasjon og ut i Lillomarka går i tunnel under jernbanen, preparert så godt det lar seg gjøre. En svært spesiell og stemningsfylt inngang til Marka.

15 Feb 2004

Haukåsveien

Av Harald Christophersen

Ganske ensomt på Haukåsveien, her ved Mariholtputten.

19 Feb 2004

Nydalshytta før Sinober

Av Odd Hebæk

Nydelig i Lillomarka, og nykjørte spor gjør at føret er fint selv etter mildvær og tilfrysing igjen