Tufter etter husmannsplassen Gressestua

Gressestua eller Gresstua (Gress-stua) var husmannsplass under Sander gård. Den ble ryddet i tidsrommet omkring år 1800, og ligger øst for plassen Sanderstua og rett syd for Damputtbekken. Da Gjøvikbanen kom, ble den liggende tett inntil jernbanelinjen. Solemskogen ønsket holdeplass der, men NSB avslo. Husene ble revet omkring 1920, og jordveien ble tilplantet med gran. Som bildet viser er nå hustuftene helt gjengrodde, men noen steinpilarer er fortsatt synlige. Det er to slike i den nedre delen av bildet. På grunnlag av mønstret av steinpilarene ser det ut til å ha vært tre hus der, derav ett med utgravd kjeller.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

10 Aug 2016

Damputtbekken i trang kløft vest for Gressestua

Av Odd Tore Saugerud

Damputtbekken heter bekken videre fra der bekkene fra Styggedalsputtene og fra Veitjern og Karusputten går sammen. Etter å ha passert Gressestua, går den i en trang kløft og i en fin liten foss før den flater ut og etter hvert går sammen med Grytebekken.

10 Aug 2016

Elggrop nord-nordvest for Gressestua

Av Odd Tore Saugerud |

Kulturminneoversikt over Maridalen Øst sier følgende: «Fin grop som ligger i åpen furuskog». Gropa ligger vest for og ganske tett inntil jernbanelinjen, men er bare synlig på nært hold. En (liten) stor stein ligger rett syd for den og er bedre synlig. Gropa var kjentmannspost i 1992-94, da med betegnelsen «ulvegravene ved Sander». Det som er vanlig akseptert som ulvegravene ved Sander ligger øst for jernbanelinjen, se bilde nr. 23748. For informasjon om Gressestua, eller Gresstua, se bilde nr. 25863.

08 Aug 2016

Solnedgang og økende vestavind over Hauken

Av Odd Tore Saugerud

Ved Haukedemningen var det fortsatt en fin glød på vesthimmelen, men vinden hadde tatt seg opp, og det var blitt merkbart kaldere. Pent å se på, men fingrene ble ganske kalde på veien tilbake til Damtjern.