Høsten på vei ved Steinbutjern

Alltid flott her ved Steinbutjern. I dag sol og varmt, men høstfargene er på vei.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

19 Jul 2016

Vinterens syltetøylager er i boks

Av Hanne Guro Rønning |

Det bugnet av bær, og bøtta ble fylt på rekordtid.

24 Aug 2016

Bobsleighbanen fra OL 1952: kratt- og ryddedugnad

Av Odd Tore Saugerud

Bilder og Markanytt-artikkelen om bobsleighbanen fra OL 1952 (http://www.skiforeningen.no/marka/nytt/?id=1979) har vekket interessen for denne. Derfor arrangerer DNTs Senioraktiviteter, Turbussen, turer fra Frognerseteren ned bob-banetraséen med guide 13. og 14. oktober. Men traséen vedlikeholdes ikke, er enkelte steder ødelagt av brede skiløyper, og andre steder vokst igjen med kratt, så her var en ryddeaksjon nødvendig. Her er Atie i ferd med å rydde krattet i inngangen til kurve nr. 2, Sigurd Lunds kurve, r=14 meter. Grønt løvtak ga kraftig grønnstikk.

23 Aug 2016

Raasjøen e-verk: turbinhus og rørledning

Av Odd Tore Saugerud |

Turbinhuset er fortsatt intakt, men innmat (skovler) og mannlokk mangler. Endelokket ligger ved siden av, og er synlig på bilde nr. 25908. Rørledningen ved innløpet til turbinen har sprukket opp i bunnen som en følge av høyt indre overtrykk og sannsynligvis kraftig reduksjon av rørveggens tykkelse grunnet korrosjon. Hullene i røret ved innløpet til turbinen skyldes også korrosjon, men har nok gått gjennom platetykkelsen etter at anlegget ble nedlagt. Drift med lekkasje gjennom slike hull ville vært helt uforsvarlig. Bildet viser ikke bare viktige komponenter i e-verket, det gir også informasjon om et havari som ville medført at verket ble nedlagt.