Løken i Fyllingselva: fersk bevergnag

Et søk langs nordbredden viste at her var det mange beverfelte trær, men de var gnagd ned for lenge siden. Men nærmere østenden av Løken sto denne bjørka med ganske fersk flis ved foten, og det var også noen småtrær som var felt ganske nylig. På sydsiden av Løken, omtrent rett bak treet på bildet, var det en beverhytte, men det ble ikke tid til å undersøke om den var i bruk.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2016

Løken i Fyllingselva

Av Odd Tore Saugerud

Nedenfor skiløypebrua vider Fyllingselva seg ut til et lite vann, kalt Løken, som er om lag 160 meter langt og 75 meter bredt på det bredeste. Her ble tømmeret ledet mellom lenser da det fortsatt var tømmerfløting. Nå ser det ut til å være en annen type tømmeraktivitet her: Langs bredden står bartrær som har tørket, og løvtrestammer er felt ut i vannet. Begge deler er typisk for beverens skogbruk.

27 Aug 2016

Fyllingselva: skiløypebru og gangbru

Av Odd Tore Saugerud

Om lag 30 meter nedstrøms demningen er det to trebruer: en ganske kort og smal og godt forankret bru nærmest demningen, og en fire meter bred bru med solid understøttelse litt lenger ned. Den siste er brua på skiløypa til Kikutstua, bygget i 2006 for å sikre maskinpreparert løype som er uavhengig av overvann og usikker is.

27 Aug 2016

Demningen i Fyllingen: gammel steindemning og baronvei

Av Odd Tore Saugerud

Allerede på kartet fra 1780 var det tegnet inn en demning ved Fyllingselvas utløp fra Østre Fyllingen. Dette var en kistedemning, som ved en omfattende befaring i 1876 ble funnet å være i så dårlig stand at den snarest måtte bygges om. En ny natursteindemning oppført av tilhogne stein sto ferdig høsten 1878. Dette var den første «moderne» steindemningen i vassdraget, og med noen modifikasjoner dannet den mønsteret for senere steindemninger i Marka. Demningen skulle også fungere som bru på baron Harald Wedel Jarlsbergs vei til Fyllingen og Sandungen, og fikk derfor en bredde på kronen på 2,5 meter. I dag lekker den både mellom steinene og i de fem damlukene.