Skysskafferodden i Bjørnsjøen

Skysskafferodden ligger på østsiden av Åbukttangen slik at det er fri sikt til Bonna på nordsiden av Bjørnsjøen. Her kunne man sende signal til Bonna, og så fohåpentligvis få båtskyss dit. Men da var vannstanden i Bjørnsjøen to meter lavere enn nå. I dag er det ingen sti dit, ikke engang etter at det var kjentmannspost der i perioden 2012-14. Å gå langs bredden av Bjørnsjøen med tallrike småkløfter og stup med kratt eller myr mellom, er ikke greit, og heller ikke fra vest er det noen grei vei dit. Så mest bekvemt er det nok å komme vannveien, men de padlende på bildet hadde andre mål. På Brenteøya rett over vika var det allerede opptatt av minst tre kajakker.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

27 Aug 2016

Kullveitangen: ved Fyllingselvas utløp i Bjørnsjøen

Av Odd Tore Saugerud |

Den lille odden nord for Fyllingselvas utløp heter Kullveitangen. Her ble trekull fra kullmilene ved Bonna fraktet over isen og opp langs Fyllingselva og videre til Sørkedalen. Her er elva utsprengt og bunnen ryddet for tømmerfløtingen fra Østre Fyllingen. Som bildet viser, er dette en fin rasteplass med utsikt til Kikut, Bonna og åsene bakenfor. Kjentmannspost 2002-06.

27 Aug 2016

Hengebrua over Fyllingselva

Av Odd Tore Saugerud |

Det er fire bruer over den korte Fyllingselva, og dette er den østligste og mest originale av dem: en hengebru av enkel, gammel modell, med tredekke og parallelle bære- og rekkverkvaiere. Dette er ikke akkurat en stabil konstruksjon, siden hvert skritt medfører tydelige bevegelser sideveis. Mens jeg klatret rundt omkring og fotograferte, kom det to unge damer som besøkte kjentmannsposten der og, noe nølende, prøvegikk brua: en av dem gikk, den andre fotograferte. Kjentmannsposten er for inneværende periode 2014-2016, men nå er det bare en uke til den er for forrige periode. Vi gleder oss!

27 Aug 2016

Løken i Fyllingselva: beverdemning ved utløpet

Av Odd Tore Saugerud

Ved utløpet av Løken er det en gammel beverdemning hvor kronen er delvis ødelagt og de avgnagde trærne ligger nedover i elva. Men, som bildet viser, har det kommet til noen nyere småbjørker på toppen. Disse ser ut til å ligge tilfelding, men det er spor i elva som viser at ganske nylig har vannstanden der vært betydelig høyere enn nå.