Restaurert koie i Skotjernfjellet naturreservat

Koia som ligger ca. 600 moh. vest for Nordre Fjellsjøen er fra tidlig 1900-tall, og ble trolig brukt som overnattingssted i Lunner Almenning. Styret i denne bygdeallmenningen tok grep da koia forfalt, de ønsket å bygge opp koia slik den en gang var, og dette har de klart på en beundringsverdig måte. Vi får et godt inntrykk av hvorledes arbeiderne på skauen hadde det for en generasjon siden.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

02 Okt 2016

Folksomt på Mærråsen

Av Line Mork |

En drøy time etter sykkelbussens ankomst til Ringkollen var det riktig folksomt på Mærråsen, post 20 i det nye kjentmannsheftet. Hele fem jegere var det her, tre av dem på bildet.

02 Okt 2016

Mye folk på Skjennungstua

Av Erik Unneberg

Inngangen på høstferien kunne ikke vært finere, og folk strømmet inn til Markas populære serveringssteder. På Skjennumstua var det stor forskjell fra den litt grå tirsdagen tidligere i uken, se bilde nr. 26128.

02 Okt 2016

Utsikt en konge verdig

Av Nina Didriksen

Å komme til Kongens utsikt er bokstavelig talt et høydepunkt når en har gått opp Krokkleiva. Etter å ha beundret synet av Krokskogstupet, Steinsfjorden og resten av Ringerike, fortsatte vi til Klevkollen og kjentmannsposten der.